25.09.2019

Z pism bł. Marii od Jezusa Deluil-Martiny

Wynagradzajmy, pocieszajmy Jezusa; zbierajmy ową Krew, którą wielu czyni bezużyteczną; w obliczy tych, którzy Go lżą na krzyżu, błogosławmy Go, pozwólmy się przybić gwoźdźmi wraz z Nim do świętego drzewa; całujmy Jego rany na wynagrodzenia za tyle bluźnierstw. Widząc tyle zdrad, przylgnijmy do Niego całkowitą wiernością, wynagradzając zniewagi jednych i opór innych, nienawiść świata i chłód wielu ludzi. Jakaż pasja, jakiż zaszczyt, jakież obowiązki! Powtarzajmy sobie z pomocą łaski, która wszystko czyni możliwym: raczej umrzeć niż zdradzić!

(wybrane myśli z pism bł. Marii od Jezusa Deluil-Martiny, z książki "Gesù deve regnare”, pod redakcją Paola Risso, LEV)